Kryssa Axel - Hem

😃Första året i kultur- och fritidsnämnden – Vad händer & vad gör vi?

🤩Tiden flyger förbi, och jag har numera suttit i mer än 1 år i Kultur- och Fritidsnämnden. Med detta inlägg vill jag kort berätta om sex viktiga konkreta saker som har hänt och som vi har beslutat om under denna period.

💪Först och främst, de första spadtagen är redan tagna för den nya idrottshallen invid Torsviks skola. Fullstor hall med plan på 40x20 meter. Beräknas att vara klar våren 2021.

🤝Nu i Mars tas även de första spadtagen för det nya Lidingövallen. 400meters bana istället för 360 meter, samt en fullstor fotbollsplan som ersätter naturgräsplanen.

🤝Som grädde på moset kan jag även meddela att det är på gång en ny idrottshall invid gångsätrahallen. Detta tog vi beslut om att möjliggöra under nämnden den femte februari. Jag återkommer med mer information senare.

📖Kanske har du varit och besökt det nya Stadsbiblioteket i Lidingö Stadshus, sedan flytten från Lidingö Centrum som var klar i höstas har besöken ökat med 40%. Mycket bra för folkbildningen!

💰Vi från majoriteten i Kultur- och Fritidsnämnden har instiftat en årlig ungdomspeng på 500 000kr. Denna riktade insats går till att ungdomar i åldrarna 13-20 ska få en meningsfull fritid. Min uppfattning är att detta är en fantastiskt bra satsning för att få folk som slutat med sin sport och sin aktivitet att till exempel aktivera sig och göra något meningsfullt.

🎼Tidigare år har man i matkön på ica kunnat höra att det funnits en lång kö till den kommunala musikskolan. Detta stämmer inte. Det finns numera ingen kö till den kommunala musikskolan. Detta bland annat tack vare digitalisering av anmälningssystemet samt duktiga medarbetare som kommit på nya lösningar.

🤔Hur har vi råd med allt detta? Genom att i många år haft god ordning i ekonomin, Ingen extern belåning och att Lidingö stad fortsätter att göra stora överskott. Det ger oss möjlighet att investera i olika viktiga infrastrukturella anläggningar för Lidingöborna.

💙Återigen vill jag passa på att tacka dig som i valet 2018 röstade på mig, utan din röst hade mitt arbete i Kultur- och Fritidsnämnden inte varit möjligt. Tillsammans gör vi det bättre.

🤩Snart ny idrottshall invid Torsviks skola!

😃Det är mycket glädjande att vi under kultur och fritidsnämndens sammanträde den 12:e juni beslutade att ”godkänna investeringen för nybyggnation av idrottshall i Torsvik”.

🔜Detta beslut tillsammans med beslut i bland annat kommunstyrelsen innebär att en ny idrottshall invid Torsviks skola står klart första kvartalet 2021.

🏫Idrottshallen kommer även att inrymma lokaler för skolan fritidsklubbsverksamhet.

💪Den nya hallen kommer att vara fullstor, vilket innebär linjemått 40x20 meter. Hallen kommer vara delningsbar med en vikvägg och ha fyra omklädningsrum. I jämförelse har dagens befintliga idrottshall linjemåtten 32 x 13 meter. Den gamla idrottshallen kommer så småningom att rivas.

🤝Därför bygger vi en ny idrottshall invid Torsviks skola i korthet:

🔷Staden har brister på tider i idrottshallarna för att tillgodose föreningarnas önskemål.

🔷Nuvarande idrottshall sjunger på sista versen, den har bland annat konstaterade sättningsskador.

🔷Arbetsmiljöverket har dessutom förbjudit skolan att dela hallen och bedriva undervisning för två klasser parallellt på grund av för höga bullervärden i idrottshallen. Detta innebär i sin tur att hälften av högstadiets idrottslektioner sker i Gångsätrahallen.

🔷Torsviks skolas fritidsklubb för mellanstadiets elever ryms inte inom skolans egna lokaler. Idag hyr skolan en extern lokal på Torsvikssvängen. Genom att bygga en fritidsklubblokal tillsammans med idrottshallen kan skolans samtliga verksamheter inrymmas på skolan.

🤝Investeringen är beräknad till 69 mnkr.

🤝Samtlig information kring den nya hallen är offentlig handling, för den som är extra nyfiken finns mer att läsa på stadens hemsida.

👍🏼Tycker du också att det är bra att vi bygger en ny idrottshall?

💙💙💙💙💙
Kära vänner! Ni är fantastiska! Nyligen blev äntligen valresultatet färdigräknat.
🤝Tack vare er är jag numera förste ersättare i Lidingö stads kommunfullmäktige! Som grädde på moset är jag den kristdemokraten på Lidingö som fått näst mest personkryss, från mitt hjärta vill jag tacka er allesammans som den nionde september valde att rösta på mig! Jag är din politiker, tveka inte att kontakta mig när som helst under mandatperioden om ni har idéer eller frågor.

💙Återigen vill jag rikta ett ENORMT stort tack till er alla 80 unika individer som valde att rösta på mig. Jag lovar att förvalta ert förtroende väl! Ps, dessutom vill jag tacka er alla som röstade på mig i landstingsvalet, nu kämpar vi vidare för en Lidingövänlig landstingspolitik! Värt att nämna är att KD Lidingö är det partiet på ön som procentuellt ökar näst mest i kommunvalet. Vi ökade vi med 2,5 procentenheter vilket motsvarar en ökning på 58% från 3,9% till 6.4% Dessutom I landstingsvalet ökade vi med 3,5 procentenheter från 9,5% till 12,9%. I vissa valdistrikt på Lidingö får vi hela 16,5(!)%. Vi är det tredje största partiet i landstingsvalet på Lidingö.

🤠Jag vill också passa på att tacka alla som hjälpt mig under valrörelsen.
💙TACK LIDINGÖ!💙

Din röst

för Lidingö i tiden

Vem är Axel Göthberg?

Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Mina Hjärtefrågor

Dessa fem frågor brinner jag särskilt mycket för

Omtag i gymnasiefrågan!

nytt gymnasium med praktisk inriktning!

Stockholmsregionen fortsätter att växa och det blir allt svårare att få en gymnasieplats på Lidingö.

Läs Mer

Ny bollhall!

Dags att bygga en ny bollhall

Nuvarande provisoriska Bodals Bollhall fungerar inte på ett tillfredsställande sätt för framförallt IBF Offensiv Lidingö.

Läs Mer

Polisstation på Lidingö - NU!

Staten sviker dessvärre Lidingöborna!

Vi behöver fortfarande ge vår enda kommunpolis Fredrik fler kollegor, och det redan idag!

Läs Mer

Tillfälliga lösningar - Inte okej!

#Vågavägrapaviljonger

Paviljonger och baracker istället för permanenta lösningar är inte önskvärt!

Läs Mer

Studentbostäder och bostäder för unga vuxna - Ja tack!

Bygg utan att ta grönområden i anspråk

Naturligtvis ska vi bevara Lidingös grönområden, däremot behöver man vara realistisk och inse att Lidingö behöver fler studentbostäder.

Läs Mer

Stort tack på förhand

Har du några idéer?